Rakennussuunnittelu Aittakumpu Oy

Perinteistä rakennussuunnittelua modernein ratkaisuin

Perinteistä rakennus-suunnittelua modernein ratkaisuin

Rakenne- ja perustussuunnittelu

Suunnittelemme talojen ja kiinteistöjen rakenteet. Pääosaamisaluettamme on puurakennesuunnittelu, mm. MHM-elementit, CLT-elementit, Hirsitalot ja puurankarakennukset.

Kotimaista kestävää kehitystä

Arvojamme ovat kestävä kehitys ja kotimaisen tuotannon tukeminen. Haluamme panostaa puurakentamiseen ja ekologisiin rakenteisiin.

Apuna uusin teknologia

Käytämme talojen suunnittelussa apuna huipputason 3D-mallinnusohjelmaa. Mallinnuksen etuna ovat tarkat laskelmat, virheiden minimointi ja helposti hahmotettavat kolmiulotteiset kuvat jo suunnitteluvaiheessa.

Suunnittelupalvelut

Rakennesuunnittelu

Rakenteiden suunnitteleminen, lujuuslaskelmat, materiaalien valinta ja rakennepiirustukset.

ELEMENTTISUUNNITTELU

Teemme puurakennuksien elementtisuunnitelmat suomalaisella    Vertex BD-ohjelmistolla 

uusin teknologia

Apuna käytämme uusinta teknologiaa, joka mahdollistaa tarkasti määritellyt rakenteet ja 3D-mallin rakenteista.

Suunnittelupalvelut

Rakennesuunnittelu

Rakenteiden suunnitteleminen, lujuuslaskelmat, materiaalien valinta ja rakennepiirustukset.

ELEMENTTISUUNNITTELU

Teemme puurakennuksien elementtisuunnitelmat suomalaisella Vertex BD.ohjelmistolla.

uusin teknologia

Apuna käytämme uusinta teknologiaa, joka mahdollistaa tarkat määrittelyt ja 3D-mallinnukset kohteista.

Rakennussuunnittelua intohimolla

Rakennussuunnittelu Aittakumpu on vuonna 2014 perustettu kuusamolainen insinööritoimisto. Perustaja Heikki Aittakummun visiona oli viedä suomalaisen rakentamisen laatua eteenpäin, tarjota asiakkaille ekologiset ja kestävät ratkaisut sekä kasvattaa asiakkaiden tietämystä laadukkaasta rakentamisesta. Jo rakennetekniikan opiskelujen aikana häntä kiinnostivat perinnerakentaminen, asumisterveys, vähäpäästöiset rakennusmateriaalit ja rakenteiden kosteustekninen toiminta. Oma työkokemus rakentamisesta, suunnittelusta ja 3D-mallintamisesta tarjosivat loistavat lähtökohdat korkealaatuisen rakennussuunnittelun toteuttamiseen.

Suunnittelua ohjaavat aina uusimmat luotettavat tutkimukset ja rakentamisen suositukset. Erityistä huomiota kiinnitetään rakenteiden turvallisuuteen ja terveyteen sekä ympäristöystävällisyyteen. Perinteiset, toimivaksi tiedetyt rakenneratkaisut ja puurakentaminen ovat lähellä yrityksen sydäntä.

 

Rakentamisen Laatu RALA ry on todennut Rakennussuunnittelu Aittakumpu Oy:n päteväksi toteuttajaksi Talonrakennushankkeen suunnittelupalveluissa. Pätevyyden saamiseksi yritys on osoittanut, että sillä on riittävä tekninen osaaminen ja resurssit kunnossa: se on hoitanut tilaajavastuulain velvoitteet ja sen tilinpäätöstiedot ovat kunnossa.

Rakennussuunnittelu Aittakumpu Oy on mukana Tilaajavastuu.fi-palvelun Luotettava Kumppani -ohjelmassa. Ohjelman avulla yrityksemme näyttää, että tilaajavastuulain edellyttämät velvollisuudet ovat kunnossa. Tilaajavastuuraportit ovat maksutta tilaajien saatavilla.

vuotta

Valmista projektia

Rakennus- suunnittelua intohimolla

Rakennussuunnittelu Aittakumpu on vuonna 2014 perustettu kuusamolainen insinööritoimisto. Perustaja Heikki Aittakummun visiona oli viedä suomalaisen rakentamisen laatua eteenpäin, tarjota asiakkaille ekologiset ja kestävät ratkaisut sekä kasvattaa asiakkaiden tietämystä laadukkaasta rakentamisesta. Jo rakennetekniikan opiskelujen aikana häntä kiinnostivat perinnerakentaminen, asumisterveys, vähäpäästöiset rakennusmateriaalit ja rakenteiden kosteustekninen toiminta. Oma työkokemus rakentamisesta, suunnittelusta ja 3D-mallintamisesta tarjosivat loistavat lähtökohdat korkealaatuisen rakennussuunnittelun toteuttamiseen.

Suunnittelua ohjaavat aina uusimmat luotettavat tutkimukset ja rakentamisen suositukset. Erityistä huomiota kiinnitetään rakenteiden turvallisuuteen ja terveyteen sekä ympäristöystävällisyyteen. Perinteiset, toimivaksi tiedetyt rakenneratkaisut ja puurakentaminen ovat lähellä yrityksen sydäntä.

 

Rakentamisen Laatu RALA ry on todennut Rakennussuunnittelu Aittakumpu Oy:n päteväksi toteuttajaksi Talonrakennushankkeen suunnittelupalveluissa. Pätevyyden saamiseksi yritys on osoittanut, että sillä on riittävä tekninen osaaminen ja resurssit kunnossa: se on hoitanut tilaajavastuulain velvoitteet ja sen tilinpäätöstiedot ovat kunnossa.

Rakennussuunnittelu Aittakumpu Oy on mukana Tilaajavastuu.fi-palvelun Luotettava Kumppani -ohjelmassa. Ohjelman avulla yrityksemme näyttää, että tilaajavastuulain edellyttämät velvollisuudet ovat kunnossa. Tilaajavastuuraportit ovat maksutta tilaajien saatavilla.

TARKAT SUUNNITELMAT 3D-MALLINNUKSELLA

Nykyteknologia mahdollistaa 2D-suunnitelmien muuntamisen selviksi ja tarkoiksi 3D-malleiksi, jossa harjaantumatonkin silmä näkee miltä valmis lopputulos tulee näyttämään ja miten palaset loksahtavat paikoilleen. Käytämme suunnittelussa Vertex-ohjelmistoa, joka mahdollistaa kaikkien rakenteiden määrittelyn, lujuuslaskelmat, materiaalien menekin seuraamisen ja paljon muuta. Valmiita 3D-malleja on helppo tarkastella joka kulmasta ja liitekohdasta, jolloin virheiden määrä vähenee huomattavasti.

Korkealaatuinen sisäilma

Ilmanlaadulla on suuri merkitys terveellisyyteen ja asumisviihtyvyyteen. Hyvä sisäilma on hajutonta, eikä siinä ole terveydelle haitallisia epäpuhtauksia.

Hyvä sisäilma saadaan aikaan estämällä haitalliset päästöt ja huolehtimalla riittävästä ilmanvaihdosta ja ilmatiiveydestä. Haitallisia päästöjä voidaan estää mm. käyttämällä mahdollisimman vähäpäästöisiä rakennusmateriaaleja.

Me suosimme ekologisia ja hengittäviä rakennusmateriaaleja. Sisäilman laadun huomioiminen suunnittelussa mahdollistaa kestävät rakennukset, joissa on hyvä ja turvallista elää.

Tutustu töihimme

Elementtisuunnittelu puutalokortteliin

Elementtisuunnittelu puutalokortteliin

Elementtisuunnittelussa laaditaan elementtisuunnitelmat elementtien tekoa varten. Tässä kohteessa oli jo rakenne- ja perustussuunnittelu tehty. Rakennussuunnittelu Aittakumpu Oy teki elementtitehdasta varten elementtisuunnittelun.

Nämä talot rakennettiin pääkaupunkiseudulle, Helsinkiin.

Elementit tehtiin niin sanotuista suurelementeistä. Elementin pituus on enimmillään 12 metriä.

Elementtisuunnitteluun kuuluu meillä:

 • elementtikuvat kaikista elementeistä, esimerkiksi
  • ulkoseinäelementit
  • välipohjaelementit
  • päätykolmioelementit
  • kuistit, terassit, parvekkeet
  • huoneistojen väliset seinät
  • kantavat, jäykistävät ja kevyet, siirrettävät väliseinät
  • seinäkkeet,
  • ullakon palokatkot
 • alaohjauspuun mittakuva
 • elementtimittakuva
 • liitosdetaljit tarvittaessa
 • katkaisulistat ja osaluettelot
Kuva korttelista, jossa näkyy realistinen 3D-havainnekuva rakennuksista, joista on näkyvissä rakennusten kantava runko

Havainnekuva korttelista, näkyvissä korttelin rakennusten kantava runko

Seinäelementtikuva

Havainnekuva seinäelementtisuunnitelmista

 

Puutalojen rakennesuunnittelu Ouluun

Puutalojen rakennesuunnittelu Ouluun

Nämä talot rakennettiin Oulun seudulle suurelementeistä.

Rakennussuunnittelu Aittakumpu Oy teki kohteeseen sekä perustussuunnittelun, rakennesuunnittelun että elementtisuunnittelun. Elementit ovat puurakenteisia suurelementtejä. Osa rakennuksista on kaksikerroksia.

Rakentamisessa noudatettiin kuivaketju-10 kosteudenhallintajärjestelmää, ja sen asettamat vaatimukset rakenteiden suunnittelulle otettiin työssämme huomioon. Kuivaketju-10 kosteudenhallintajärjestelmä lupaa vähentää rakennuksen kosteusriskejä huomattavasti.

Pääset seikkailemaan rakennuksen kolmiulotteisessa rakennemallissa tämän linkin kautta: Vertex Showroom

 

Erillistalojen rakennesuunnittelu ja elementtisuunnittelu

Erillistalojen rakennesuunnittelu ja elementtisuunnittelu

Työmme oli tehdä näihin taloihin rakennesuunnittelu, elementtisuunnittelu ja perustussuunnittelu kuivaketju-10 mukaan.

Rakennushanke koostui yhdestätoista erillistalosta ja talousrakennuksesta. Rakennuspaikka Oulu, ja rakennustapa elementtirakentaminen.

Rakennussuunnittelu Aittakumpu Oy teki kohteeseen sekä perustussuunnittelun, rakennesuunnittelun että elementtisuunnittelun. Elementit ovat puurakenteisia suurelementtejä. Osa rakennuksista on kaksikerroksia.

Suunnittelimme rakenteet kuivaketju-10 järjestelmän mukaan. Kuivaketju-10 lupaa vähentää rakenteiden kostumisriskiä huomattavasti.

MHM rakenteinen lentoterminaali

MHM rakenteinen lentoterminaali

Tämä lentoterminaali oli mielenkiintoinen suunniteltava. Kantava runko on MHM massiivipuuta, runko tehtiin MHM-elementeistä. Katon muoto saatiin toteutettua ristikoilla. Teimme kohteen rakennesuunnittelun ja MHM-tehdasta varten elementtikuvat.

Teimme myös perustussuunnittelua varten perustusten mittaohjeen ja ristikkosuunnittelijalle ristikkokaaviot. Lisäksi seinien ulkoverhouslevyistä teimme mittakuvat levytoimittajalle. Ja ikkunat sovitettiin tarkasti seinäaukkoihin.

Pääset tutustumaan kohteen 3D-mallin osoitteessa: MHM lentoterminaali | Vertex Showroom

MHM omakotitalo rakennesuunnittelu

MHM omakotitalo rakennesuunnittelu

Tämän omakotitalon kantavina rakenteina on 205 mm – paksu MHM-massiivipuu, jonka ulkopintaan tuli 60 mm puukuitulevy. Teimme kohteeseen rakenne- ja elementtisuunnittelun. MHM-elementit valmistettiin tekemiemme seinäkaavioiden mukaan elementtitehtaalla ja nostettiin paikoilleen työmaalla.

Talo on 1,5- kerroksinen, välipohja puurakenteinen. Asiakkaan tavoitteena oli luonnonmukaiset ja kemikaalittomat, sekä turvalliset rakenteet.

Perustussuunnittelua varten teimme perustusten mittaohjeen, ja ristikkosuunnittelua ja -tilausta varten ristikkokaaviot.

Pääset seikkailemaan 3D malliin tästä linkistä: MHM Omakotitalo | Vertex Showroom

MHM omakotitalo rakennesuunnittelu

MHM omakotitalo rakennesuunnittelu

Tämän omakotitalon kantavina rakenteina on 205 mm – paksu MHM-elementti, jonka ulkopintaan tuli 60 mm puukuitulevy. Sisäpinta verhoiltiin Fermacell kuitukipsilevyä. Teimme kohteeseen rakenne- ja elementtisuunnittelun. MHM-elementit valmistettiin tehtaalla ja nostettiin paikoilleen työmaalla.

Perustussuunnittelua varten teimme perustusten mittaohjeen, ja ristikkosuunnittelua ja -tilausta varten ristikkokaaviot.

Pääset seikkailemaan 3D malliin tästä linkistä: Showroom

Kuuden rivitalon rakennesuunnittelu ja elementtisuunnittelu

Kuuden rivitalon rakennesuunnittelu ja elementtisuunnittelu

Saimme tehdä tämän hankkeen rakennesuunnittelun ja elementtisuunnittelun. Rakennus rakennettiin Vantaalle. Kuvassa näkyy kuuden rivitalon kantavat rakenteet. Talot olivat kaksikerroksisia, ja rakennesuunnittelun puolesta kohde oli vaativa kohde.

Kaikki seinät ja puiset välipohjat ja terassit elementoitiin, elementtitehdas valmisti elementit, josta ne kuljetettiin työmaalle ja nostettiin oikealle paikalle.

Pääset tutustumaan rakennushankkeeseen realistisen 3D-mallin kautta, mallissa näkyy taloista kantava puurunko. Linkki malliin: Showroom.

MHM-talon rakennesuunnittelu

MHM-talon rakennesuunnittelu

Tämän hienon omakotitalon kantavina rakenteina on 205 mm – paksu MHM-massiivipuurunko. Teimme kohteeseen rakenne- ja elementtisuunnittelun. MHM-elementit valmistettiin tehtaalla ja nostettiin paikoilleen työmaalla.

Perustussuunnittelua varten teimme perustusten mittaohjeen, ja ristikkosuunnittelua ja -tilausta varten ristikkokaaviot.

Pääset seikkailemaan 3D malliin tästä linkistä: Showroom

OTA YHTEYTTÄ

+358 413 182 789

suunnittelu@rakennusaitta.fi

Ouluntaival 10 A 1, 93600 Kuusamo