Hirsirakennusten
suunnittelu

Hirsi-
rakennusten
suunnittelu

Hirsirakennusten ominaisuudet

Hirsirakennusten ominaisuudet

Puu painuu syysuunnassa huomattavasti vähemmän kuin syysuuntaa vastaan. Esimerkiksi rakennuksen kantavat, pystysuunnassa olevat pilarit eivät painu niin paljon kuin vaakatasossa olevat seinähirret.

Rakennuksen höyryn- tai ilmansulkukerrokset pitää suunnitella niin, että ne säilyvät ehjänä ja katkeamattomina hirsikehikon liikkeistä huolimatta.

 

3D-suunnitelmat hirsitalosta.

Kuvassa hirsiseinät, kattoristikot ja kantavat rakenteet

Perinteiseen, käsin veistettyyn hirteen saadaan myös salvettua kaupunkiympäristöön sopivat, modernit city-nurkat, eli lohenpyrstöliitokset

Hirsirakennuksien painuminen pitää ottaa huomioon rakenteiden liittymissä, esimerkiksi pilareiden, puurakenteisten väliseinien ja muurattujen kivirakenteisten seinien liittymissä. Muut rakenteet eivät saa jäädä kantamaan hirsikehikkoa, vaan hirsikehikon täytyy saada “elää” ja rakenneliittymien pitää sallia hirsikehikon liikkeet.

Ekologista rakentamista

Hirsi sitoo itseensä ilmassa olevaa hiilidioksiidia. Hirsirakentamista voidaankin pitää eräänlaisena ilmastotekona. Hirsirakenteiden valmistuksessa hukkaprosentti on pieni ja kaikki mahdollinen osa puusta hyödynnetään.

Hirsirakennukset ovatkin esimerkki siitä, miten yhdistää ekologista ja modernia ajattelua perinteiseen rakentamiseen. Koska suunnittelemme hirsirakennukset kestämään aikaan ja mahdollisen energiatehokkaaksi, niin ympäristövaikutuksiltaan hirsi on parhaita vaihtoehtoja.

OTA YHTEYTTÄ

+358 449 968 224

suunnittelu@rakennusaitta.fi

Kirvesvaarantie 1, 93700 Kuusamo