Tarjoamamme suunnittelu-palvelut

RAKENNE- JA PERUSTUSSUUNNITTELU

Rakennesuunnittelu on sydämenasiaamme, ja tarjoamme monipuolista osaamista sekä puurakenteiden että perustusten suunnittelussa. Tavoitteenamme on luoda kestäviä, turvallisia ja kauniita rakennusratkaisuja, jotka täyttävät asiakkaidemme toiveet ja ylittävät odotukset.
  • Puurakennesuunnittelu on meidän pääpalvelumme, ja olemme alan asiantuntijoita, jotka ymmärtävät puumateriaalin ainutlaatuiset ominaisuudet ja vahvuudet. Pyrimme luomaan puurakenteita, jotka ovat teknisesti optimaalisia, ekologisia ja terveellisiä sisäilmalle. Tiimimme seuraa tarkasti alan viimeisimpiä kehityssuuntauksia ja hyödyntää huippuluokan ohjelmistoja varmistaakseen suunnittelujen laadun ja toimivuuden.
  • Perustussuunnittelu on suunnitteluala, jota teemme myös. Siinä tavoitteenamme on luoda vahvat ja kestävät perustusratkaisut, jotka takaavat rakennusten vakauden ja pitkäikäisyyden. Olemme perusteellisia ja tarkkoja suunnittelussamme, jotta rakennusprosessi sujuu vaivattomasti ja kustannustehokkaasti.
  • Lupakuvien piirtäminen on palvelu, joka helpottaa asiakkaidemme elämää rakennuslupaprosessissa. Ammattitaitoiset suunnittelijamme varmistavat, että lupakuvat täyttävät kaikki viranomaisten vaatimukset ja ovat valmiina lupahakemuksen jättämiseen.

 

Valitsemalla meidät rakennesuunnittelijaksi saatte luotettavan ja ammattitaitoisen kumppanin, joka on sitoutunut tuottamaan korkealaatuisia suunnitelmia ja auttamaan teitä saavuttamaan onnistuneen rakennushankkeen. Yhteistyössä kanssamme voitte olla varmoja siitä, että rakennuksenne ovat turvallisia, toimivia ja kestäviä.

 Olemme innoissamme päästessämme auttamaan teitä luomaan unelmienne rakennusprojektin, oli se sitten puurakennus, perustus tai mikä tahansa rakenteellinen suunnitelma. 

Yhdessä voimme rakentaa kestävää ja laadukasta tulevaisuutta. Ottakaa rohkeasti yhteyttä!

PALVELUIDEN ESITTELY

Rakennesuunnittelu

Rakennesuunnitteluvaiheessa tehdään lujuuslaskelmat ja laaditaan rakennepiirustukset. Toteutamme tämän käyttäen apuna uusinta 3D-teknologiaa.

Rakennepiirustukset

Lisää tietoa

Rakennuspiirustuksiin kuuluvat yleensä perustusten ja rungot mittakuvat, rungon ja väliseinien mitat sekä aukkojen paikat, rakennedetaljit 1:10/1:20, perustukset sekä liittymä runkoon, yläpohjadetaljit,  vesikattopiirustus 1:50/1:100, ristikkokaaviot 1:50/1:100 sekä märkäliittymät.

Lujuuslaskelmat

Lisää tietoa

Toteutamme lujuuslaskelmat käyttäen apuna perinteisä lujuusoppia ja modernia tietotekniikkaa.

Elementtisuunnittelu

Lisää tietoa

Elementtisuunnitelmissa huomioidaan erilainen rakennustapa. Rakennuksen runko valmistetaan muualla ja nostetaan paikoilleen työmaalla. Elementoinnissa rakennuksen seinistä tehdään naamakuvat, jossa näkyvät elementtiin kiinnitettävät osat ja mitat, elementin paino ja nostopisteet. Näin työmaan nostokalusto ja nostosuunnitelmat saadaan oikeaksi.

Seinäelementtejä suunniteltaessa elementtien väleihin jätetään tarpeellinen asennusvara, joka tiivistetään työmaalla.

Ilmatiiveydestä pitää huolehtia myös elementteinä rakentaessa. Ylä- ja alapohjien sekä seinäelementtien ilmatiivistyskerrokset pitää saada liitettyä toisiinsa tarkasti ja pitävästi puristusliitoksin.

Hirsirakennusten rakennesuunnittelu

Lisää tietoa

Hirsirakentaminen poikkeaa muusta rakentamisesta mm. hirren painumisen suhteen. Tämä huomioidaan mm. rakenteiden ja ilmansulkukerrosten liittymissä.

Perustussuunnittelu

Talopakettitoimitukseen ei yleensä kuulu rakennuksen perustussuunnitelmat. Teemme rakennuksen perustussuunnitelmat nopeasti ja ammattitaidolla.

Anturoiden mitoitus ja suunnittelu

Lisää tietoa

Anturat ovat rakennuksen perutuksen alin osa, jonka tarkoitus on jakaa paino maaperälle. Suunnittelemme ja laskemme mitoituksen, jotta saatte kestävän perustuksen.

Routasuojaussuunnitelmat

Lisää tietoa

Routa aiheuttaa rakennuksille ja rakenneille kattavaa vahinkoa. Me suunnittelemme teille ratkaisut, jolla suojata rakennusta roudan aiheuttamilta vahingoilta.

Radonsuojaussuunnitelmat

Lisää tietoa

Radon on maadeperässä esiintyvä radioaktiivinen kaasu, joka voi olla jopa hengenvaarallista. Suunnittelemme suojaukset, jotka minimoivat riskit ja tekevät asunnosta turvallisen käyttää.

Radonin lisäksi maaperässä on mikrobeja. Oikein toteutettu maanvarainen betonilattia pitää radonin ja maaperän mikrobit pois sisäilmasta. Ulkoseinän tiivis liittyminen lattialaattaan estää haitallisen ilmavuodon maaperästä sisätiloihin. Lattialaatan läpäisevät putki- ja johtoläpiviennit pitää tiivistää erityisen huolellisesti.

Rakennuspohjan kuivatussuunnitelmat

Lisää tietoa

Toteutamme rakennuspohjan kuivatussuunnitelmat, jolla estetään vedestä ja kosteudesta rakenteille tai rakennuksen käyttämisellä aiheutuvat haitat.

Ekologisuus ja ympäristöystävällisyys

Me suosimme ekologisia ja ympäristöystävällisiä rakennusmateriaaleja. Uskomme suunnitelmiin, jotka mahdollistavat kestävien rakennusten toteuttamisen, joissa on hyvä ja turvallista elää.

Hyvä sisäilma

Lisää tietoa

Ilmanlaadulla on suuri merkitys terveellisyyteen ja asumisviihtyvyyteen. Hyvä sisäilma on hajutonta, eikä siinä ole terveydelle haitallisia epäpuhtauksia.

Hyvä sisäilma saadaan aikaan estämällä haitalliset päästöt ja huolehtimalla riittävästä ilmanvaihdosta ja ilmatiiveydestä. Haitallisia päästöjä voidaan estää mm. käyttämällä mahdollisimman vähäpäästöisiä rakennusmateriaaleja.

Kestävää kehitystä

Lisää tietoa

Suosittelemme suunnittelijoita määrittelemään M1-luokan ja Joutsenmerkillä merkittyjä tuotteita, jotka auttavat hyvän sisäilman ja kestävän kehityksen saavuttamisessa.

M1-päästöluokitus

Lisää tietoa

Rakennusmateriaalien päästöluokitus esittää vaatimukset tavanomaisissa työ- ja asuintiloissa käytettäville materiaaleille hyvän sisäilman laadun kannalta. M1-merkki kertoo vähäpäästöisyydestä. M1-luokituksen myöntää Rakennustietosäätiö RTS.

Joutsenmerkki

Lisää tietoa

Joutsenmerkittyjen tuotteiden ja palveluiden on täytettävä tiukat ympäristövaatimukset, jotka perustuvat elinkaariajatteluun eli huomioivat tuotteiden raaka-aineet, valmistuksen, käytön sekä loppusijoituksen. Lisäksi vaatimuksia asetetaan laadulle, terveydelle ja turvallisuudelle. Ympäristömerkityt tuotteet ovat sisäilman laadun kannalta hyvä valinta. Joutsenmerkin myöntää Ympäristömerkintä Suomi Oy.

+358 449 968 224

suunnittelu@rakennusaitta.fi

Ouluntaival 10 A 1, 93600 Kuusamo