Palvelut

Rakenne- ja perussuunnittelua ekologisin ratkaisuin

Pyrimme kaikissa ratkaisuissamme ottamaan huomioon rakenteiden ympäristöystävällisyyden ja kotimaisuuden. Olemme erikoistuneet etenkin hengittävien puurakennusten suunnittelemiseen.

Rakennesuunnittelu

Rakennesuunnitteluvaiheessa tehdään lujuuslaskelmat ja laaditaan rakennepiirustukset. Toteutamme tämän käyttäen apuna uusinta 3D-teknologiaa.

Rakennepiirustukset

Lisää tietoa

Rakennuspiirustuksiin kuuluvat yleensä perustusten ja rungot mittakuvat, rungon ja väliseinien mitat sekä aukkojen paikat, rakennedetaljit 1:10/1:20, perustukset sekä liittymä runkoon, yläpohjadetaljit,  vesikattopiirustus 1:50/1:100, ristikkokaaviot 1:50/1:100 sekä märkäliittymät.

Lujuuslaskelmat

Lisää tietoa

Toteutamme lujuuslaskelmat käyttäen apuna perinteisä lujuusoppia ja modernia tietotekniikkaa.

Elementtisuunnittelu

Lisää tietoa

Elementtisuunnitelmissa huomioidaan erilainen rakennustapa. Rakennuksen runko valmistetaan muualla ja nostetaan paikoilleen työmaalla. Elementoinnissa rakennuksen seinistä tehdään naamakuvat, jossa näkyvät elementtiin kiinnitettävät osat ja mitat, elementin paino ja nostopisteet. Näin työmaan nostokalusto ja nostosuunnitelmat saadaan oikeaksi.

Seinäelementtejä suunniteltaessa elementtien väleihin jätetään tarpeellinen asennusvara, joka tiivistetään työmaalla.

Ilmatiiveydestä pitää huolehtia myös elementteinä rakentaessa. Ylä- ja alapohjien sekä seinäelementtien ilmatiivistyskerrokset pitää saada liitettyä toisiinsa tarkasti ja pitävästi puristusliitoksin.

Hirsirakennusten rakennesuunnittelu

Lisää tietoa

Hirsirakentaminen poikkeaa muusta rakentamisesta mm. hirren painumisen suhteen. Tämä huomioidaan mm. rakenteiden ja ilmansulkukerrosten liittymissä.

Hirsirakennusten suunnittelu

Hirsirakentaminen on perinteinen ja ekologinen rakennusmenetelmä, joka mahdollistaa monipuolisten rakennusten toteuttamisen.

Hirsi sitoo hiilidioksiidia

Lisää tietoa

Hirsirakenteet sitovat itseensä ilmakehässä olevaa hiilidioksiidia. Hirsirakennukset ovatkin ympäristötietoisen kuluttajan ykkösvalinta, sillä ne ovat erittäin ekologisia.

Hengittävä ja terveellinen koti

Lisää tietoa

Otamme suunnitelmissa huomioon aina sisäilman laadun, sillä haluamme luoda rakennuksia, joissa on hyvä elää. Hirsi on materiaalina hengittävää ja mahdollistaa hyvän ilmanlaadun.

Sukupolvelta toiselle

Lisää tietoa

Hirsirakennukset ovat kestäviä. Niin kestäviä, että huolella suunniteltu hirsirakennus selviää vuosikymmeniä, jopa satoja. Tähän myös me pyrimme Aittakummulla.

Perinteinen menetelmä

Lisää tietoa

Hirsirakennuksia on Suomessa ja pohjoismaissa rakennettu vuosisatojen ajan. Ne ovat siis tavallaan osa pohjolan kulttuurihistoriaa. Perinteisyys ei kuitenkaan tarkoita vanhanaikaista, sillä hirrestä voi rakentaa moderninkin rakennuksen.

+

CLT-suunnittelu

CLT-levyt ovat massiivipuusta valmistettuja levyjä, jotka valmistetaan ristikkäin liimatuista puulevykerroksista. Näin muodostuu hyvin paloa kestävä rakennuslevy, jota voi käyttää monipuolisesti rakentamisessa.

Suunnitelmat suoraan tehtaalle

Lisää tietoa

CLT-suunnitelmat lähetetetään tehtaalle toteutettaviksi, josta ne kuljetetaan suoraan rakennustyömaalle nostatettavaksi. Prosessi on tehokas ja säästää aikaa.

Monipuolinen ja kantava

Lisää tietoa

CLT-levyjä voidaan käyttää rakennusten kantavana runkona, eikä erillisiä tukirakenteita näin ollen tarvita. Niitä voi käyttää monipuolisesti mm. pintamateriaalina, lattioissa, seinissä ja katossa.

Tiivis ja eristävä

Lisää tietoa

CLT-levyt tiivistävät hyvin ääntä ja lämpöä. Kylminä pakkaspäivinä talo siis pysyy tehokkaasti lämpimänä ja taas helteessä mukavan viileänä.

Paloturvallinen vaihtoehto

Lisää tietoa

CLT-levyt eivät syty helposti tuleen, vaan hiiltyvät. Mahdollisen tulipalon sattuessa levyt myös pitävät pitkään rakenteellisen lujuutensa.

Perustussuunnittelu

Talopakettitoimitukseen ei yleensä kuulu rakennuksen perustussuunitelmat. Teemme rakennuksen perustussuunitelmat nopeasti ja ammattitaidolla.

Anturoiden mitoitus ja suunnittelu

Lisää tietoa

Anturat ovat rakennuksen perutuksen alin osa, jonka tarkoitus on jakaa paino maaperälle. Suunnittelemme ja laskemme mitoituksen, jotta saatte kestävän perustuksen.

Routasuojaussuunnitelmat

Lisää tietoa

Routa aiheuttaa rakennuksille ja rakenneille kattavaa vahinkoa. Me suunnittelemme teille ratkaisut, jolla suojata rakennusta roudan aiheuttamilta vahingoilta.

Radonsuojaussuunnitelmat

Lisää tietoa

Radon on maadeperässä esiintyvä radioaktiivinen kaasu, joka voi olla jopa hengenvaarallista. Suunnittelemme suojaukset, jotka minimoivat riskit ja tekevät asunnosta turvallisen käyttää.

Radonin lisäksi maaperässä on mikrobeja. Oikein toteutettu maanvarainen betonilattia pitää radonin ja maaperän mikrobit pois sisäilmasta. Ulkoseinän tiivis liittyminen lattialaattaan estää haitallisen ilmavuodon maaperästä sisätiloihin. Lattialaatan läpäisevät putki- ja johtoläpiviennit pitää tiivistää erityisen huolellisesti.

Rakennuspohjan kuivatussuunnitelmat

Lisää tietoa

Toteutamme rakennuspohjan kuivatussuunnitelmat, jolla estetään vedestä ja kosteudesta rakenteille tai rakennuksen käyttämisellä aiheutuvat haitat.

Hengittävät ja ekologiset materiaalit

Me suosimme ekologisia ja hengittäviä rakennusmateriaaleja, etenkin kotimaista puutavaraa. Uskomme suunnitelmiin, jotka mahdollistavat kestävien rakennusten toteuttamisen, joissa on hyvä ja turvallista elää.

Hyvä sisäilma

Lisää tietoa

Ilmanlaadulla on suuri merkitys terveellisyyteen ja asumisviihtyvyyteen. Hyvä sisäilma on hajutonta, eikä siinä ole terveydelle haitallisia epäpuhtauksia.

Hyvä sisäilma saadaan aikaan estämällä haitalliset päästöt ja huolehtimalla riittävästä ilmanvaihdosta ja ilmatiiveydestä. Haitallisia päästöjä voidaan estää mm. käyttämällä mahdollisimman vähäpäästöisiä rakennusmateriaaleja.

Kestävää kehitystä

Lisää tietoa

Suosittelemme suunnittelijoita määrittelemään M1-luokan ja Joutsenmerkillä merkittyjä tuotteita, jotka auttavat hyvän sisäilman ja kestävän kehityksen saavuttamisessa.

M1-päästöluokitus

Lisää tietoa

Rakennusmateriaalien päästöluokitus esittää vaatimukset tavanomaisissa työ- ja asuintiloissa käytettäville materiaaleille hyvän sisäilman laadun kannalta. M1-merkki kertoo vähäpäästöisyydestä. M1-luokituksen myöntää Rakennustietosäätiö RTS.

Joutsenmerkki

Lisää tietoa

Joutsenmerkittyjen tuotteiden ja palveluiden on täytettävä tiukat ympäristövaatimukset, jotka perustuvat elinkaariajatteluun eli huomioivat tuotteiden raaka-aineet, valmistuksen, käytön sekä loppusijoituksen. Lisäksi vaatimuksia asetetaan laadulle, terveydelle ja turvallisuudelle. Ympäristömerkityt tuotteet ovat sisäilman laadun kannalta hyvä valinta. Joutsenmerkin myöntää Ympäristömerkintä Suomi Oy.

OTA YHTEYTTÄ

+358 449 968 224

suunnittelu@rakennusaitta.fi

Ouluntaival 10 A 1, 93600 Kuusamo