Perustussuunnittelu

Perustus-suunnittelu

Huolellinen
perustussuunnittelu suojaa rakennusta vahingoilta

Perustussuunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota rakenteiden kantavuuden lisäksi rakennuspohjan kuivatukseen ja salaojituksen toimivuuteen. Pohjarakenteissa pitää olla oikeat maamassat ja rakennuspohjan kallistukset siten, ettei maapohjan luonnollinen kosteus aiheuta rakennukselle vahinkoa.

On tärkeää, että rakennuksen salaojitusjärjestelmä toimii, jolloin pohjavesi ei pääse nousemaan rakenteisiin. Rakennuksen maanvaraisten rakenteiden alle tuleva kapillaarikatko estää veden kapillaarisen nousun rakenteisiin. Kapillaarikatkokerroksen korkeus on hyvä olla kaksi kertaa suurempi kuin kapillaarikatkokerroksen materiaalin kapillaarinen vedennousu. Kapillaarikatkokerroksena käytetään maalajia, joka on tuotteistettu ja jonka kapillaarinen vedennousu on testattu.

Perustussuunnittelu

Talopakettitoimitukseen ei yleensä kuulu rakennuksen perustussuunitelmat. Teemme rakennuksen perustussuunitelmat nopeasti ja ammattitaidolla.

Anturoiden mitoitus ja suunnittelu

Lisää tietoa

Anturat ovat rakennuksen perutuksen alin osa, jonka tarkoitus on jakaa paino maaperälle. Suunnittelemme ja laskemme mitoituksen, jotta saatte kestävän perustuksen.

Routasuojaussuunnitelmat

Lisää tietoa

Routa aiheuttaa rakennuksille ja rakenneille kattavaa vahinkoa. Me suunnittelemme teille ratkaisut, jolla suojata rakennusta roudan aiheuttamilta vahingoilta.

Radonsuojaussuunnitelmat

Lisää tietoa

Radon on maadeperässä esiintyvä radioaktiivinen kaasu, joka voi olla jopa hengenvaarallista. Suunnittelemme suojaukset, jotka minimoivat riskit ja tekevät asunnosta turvallisen käyttää.

Radonin lisäksi maaperässä on mikrobeja. Oikein toteutettu maanvarainen betonilattia pitää radonin ja maaperän mikrobit pois sisäilmasta. Ulkoseinän tiivis liittyminen lattialaattaan estää haitallisen ilmavuodon maaperästä sisätiloihin. Lattialaatan läpäisevät putki- ja johtoläpiviennit pitää tiivistää erityisen huolellisesti.

 

Rakennuspohjan kuivatussuunnitelmat.

Lisää tietoa

Toteutamme rakennuspohjan kuivatussuunnitelmat, jolla estetään vedestä ja kosteudesta rakenteille tai rakennuksen käyttämisellä aiheutuvat haitat.

Maanvarainen lattialaatta

Maanvarainen lattialaatta valetaan betonista. Betonin on annettava kuivua kunnolla ennen pinnoittamista, että ylimääräinen rakennekosteus saadaan pois. Eri pintamateriaaleilla on eri vaatimukset lattialaatan kuivuuteen. On myös huolehdittava laatan mahdollisissa oikaisutöissä käytettävien laastien riittävästä kuivumisesta.

Rakennuksen alla lattialaatassa on korkea suhteellinen kosteus, ja siellä oleva kosteus pyrkii aina nousemaan kohti kuivempaa sisäilmaa. Kosteuden nousemisen takia lattiapinnoite lattialaatan päällä ei saisi olla liian tiivis. Liian tiivin pinnan ja lattialaatan väliin tiivistyvä kosteus vahingoittaa rakenteita.

Lattiapinnoitteen vesihöyrynvastuksen rajana voidaan pitää Zv < 400×103 s/. Näitä pinnoitteita ovat mm. läpäisevät maalit, keraamiset laatat, parketti, laminaatti, tiililaatta, korkkilaatta, mosaiikkilaatta. Tiiviissä maaleissa, julkisten tilojen muovimatoissa ja kumilaatoissa vesihöyrynvastus on suurempi kuin tämä raja-arvo.

 

OTA YHTEYTTÄ

+358 449 968 224

suunnittelu@rakennusaitta.fi

Ouluntaival 10 A 1, 93600 Kuusamo