Kuinka rakennesuunnittelija hyödyttää arkkitehtia. 

 Ajattelin tässä kirjoituksessa käydä läpi muutamia hyötyjä, joita saavutetaan, kun arkkitehti ja rakennesuunnittelija tekevät sujuvaa yhteistyötä.

 Arkkitehtien ja rakennesuunnittelijoiden yhteistyö on avainasemassa rakennusten onnistuneessa suunnittelussa ja toteutuksessa. Rakennesuunnittelijan ammattitaito ja tietämys tuovat lisäarvoa arkkitehtien työhön monin eri tavoin.

Monesti, varsinkin pientalojen yhteydessä, rakennesuunnittelija otetaan hankkeeseen mukaan vasta siinä vaiheessa kun, rakennusten pääpiirustukset on jo tehty. Pyytämällä rakennesuunnittelijalta kommentit jo luonnosvaiheessa voidaan saavuttaa suuria etuja suunnittelukustannusten ja rakennusten käyttöiän suhteen. Tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme joitakin hyötyjä, joita rakennesuunnittelija voi tarjota arkkitehdeille ja miten tämä yhteistyö auttaa saavuttamaan tavoitteet sekä varmistamaan kestävän ja toimivan rakentamisen.

Rakennetyyppien valinta ja lämmöneristysarvot

Rakennesuunnittelijalla on arvokasta osaamista, jonka avulla hän voi tarkastella erilaisia rakennetyyppejä ja laskea niiden lämmöneristysarvot (U-arvot). Tämä auttaa arkkitehteja valitsemaan optimaaliset rakenteet, jotka ovat energiatehokkaita ja tukevat kestävää kehitystä. Pystymme myös laskentaohjelmillamme varmistamaan, että valitut rakenteet toimivat kosteusteknisesti oikein kaikissa olosuhteissa ilman kosteuden tiivistymisen riskiä.

Esimerkiksi todella suosittu puurakenteinen, sisäpuolisella vaakakoolauksella oleva ja lämpöeristetty seinä on riskirakenne, jos tuulensuojalevynä käytetään kipsilevyä. Kipsilevy huonosti lämpöä eristävänä rakennekerroksena pitää runkotolpat kylmänä, mikä voi johtaa kosteuden tiivistymiseen runkotolpan sisäpinnan tuntumaan. Tämä seinärakenne vaatisi toimiakseen esimerkiksi tuulensuojalevyn vaihtamisen huokoiseen puukuitulevyyn tai sisäpuolisen koolauksen vaihtamisen pystykoolaukseksi. 

Puuttuminen mahdollisiin riskirakenteisiin hankkeen luonnosteluvaiheessa sujuvoittaisi suunnittelua ja vähentäisi kustannuksia, kun vältettäisiin myöhemmät muutostyöt.

Ajantasaista tietoa toimivista rakenneratkaisuista

Rakennusala kehittyy ja uutta tietoa toimivista rakenteista tulee koko ajan. Seuraamme tiiviisti alan tutkimuksia ja julkaisuja toimivista rakenteista. Muuttuva ilmasto tuo uusia haasteita rakentamiselle, ja rakennesuunnittelija pysyy ajan tasalla toimivista rakenneratkaisuista. Hänellä on tietoa rakenteista, joita ei kannata käyttää niihin liittyvien riskien vuoksi. Rakennesuunnittelija pystyy tarjoamaan arkkitehdeille vaihtoehtoisia ja kestäviä ratkaisuja, jotka ottavat huomioon ilmaston muutokset ja mahdollistavat rakennuksen pitkän käyttöiän.

Projektin luonnosvaiheen tuki ja kommentit

Yhteistyö rakennesuunnittelijan kanssa jo projektin luonnosvaiheessa on arvokasta. Rakennesuunnittelija voi antaa arvokkaita kommentteja ja tarkastuksia arkkitehtien visioimiin rakenteisiin liittyen. Tämä varmistaa, että rakenteet ovat toimivia ja kestävät niille tulevat kuormitukset. Esimerkiksi, kun arkkitehti suunnittelee suuria ikkuna-aukkoja, rakennesuunnittelija pystyy tarkistamaan, että ne ovat mahdollisia ja turvallisia toteuttaa ilman ongelmia rakennuksen kokonaisjäykistyksen kanssa.

Tämä vähentää paljon myöhemmin tehtäviä muutoksia, pahimmassa tapauksessa kuvat ovat jo leimatut, kun rakennesuunnittelija alkaisi tarkastelemaan rakenteita.

Yhteistyö ja yhteiset tavoitteet

Rakennesuunnittelija ja arkkitehti muodostavat tiimin, joka pyrkii yhteisiin tavoitteisiin ja rakennuksen kokonaisvaltaiseen suunnitteluun. Rakennesuunnittelija osallistuu aktiivisesti suunnittelutiimiin ja tuo oman asiantuntemuksensa mukaan rakennusprojektiin. Tämä yhteistyö varmistaa, että rakennusprosessi etenee sujuvasti ja että lopputuloksena syntyy toimiva ja kestävä rakennus, joka vastaa asiakkaan tarpeita.

Yhteenvetona voidaan todeta, että rakennesuunnittelijan ammattitaito ja yhteistyö arkkitehdin kanssa ovat korvaamattomia rakennusten suunnittelussa. Rakennesuunnittelijan tarjoama asiantuntemus auttaa valitsemaan optimaaliset rakennetyypit, varmistamaan energiatehokkuuden ja kestävyyden sekä ennaltaehkäisemään rakenteisiin liittyviä riskejä. Rakennesuunnittelija on arkkitehdin luotettava kumppani, joka auttaa saavuttamaan yhteiset tavoitteet ja luomaan toimivia ja kestäviä rakennuksia. 

Jos olette kiinnostuneita saamaan lisätietoja tai haluatte kuulla, miten voimme auttaa teitä suunnitteluprojekteissanne, älkää epäröikö ottaa yhteyttä. Vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiinne ja keskustelemme yhteistyömahdollisuuksista.

Kiitos mielenkiinnostanne blogikirjoitustani kohtaan. Toivon, että tämä tietopaketti auttaa ymmärtämään rakennesuunnittelijan roolin ja merkityksen arkkitehdin työssä.

Ystävällisin terveisin,

Heikki Aittakumpu

vaativien puurakenteiden suunnittelija (FISE)

Rakennussuunnittelu Aittakumpu Oy